Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Voco Teknoloji A.ş (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile uygulama dahilinde sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla uygulamayı kullanan kullanıcılar arasında, “VOCO” uygulaması üzerinden sunulan yeni nesil sosyal ağ ve iletişim uygulaması hizmetlerine (Buradan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu Sözleşme dâhilinde Şirket ve Kullanıcı, ayrı olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin, Uygulama’yı indiren ve/veya web tarayıcısında açan herhangi bir kişiler (“Kullanıcı” veya “Kullanıcı”) tarafından, uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’ de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Kullanıcı, hizmetlere erişemez ve hizmetleri kullanamaz. Kullanıcı tarafından uygulama üzerinden Hizmetlere erişim ve/veya kullanıma başlanması halinde, Kullanıcı ve Şirket arasında akdi bir ilişki oluşturan Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır.

Tanımlar

Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

Hizmetler: Uygulama tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır;

 1. VOCO Mobil Uygulaması
 2. Voco Premium
 3. Kimlik Doğrulama

1. Voco Mobil Uygulaması Nedir?

Voco Kişilerin ve kurumların kendi sosyal aktivite planlamlarını yapıp, yakın lokasyondaki ( standart kullanıcılar için ) kullanıcılara bildirim yöntemi ile haber verip, katılımcı bulmalarına destek bir mobil platformdur. Voco’da Kişiler ya da kurumlar gerçek ( yüz yüze buluşmak üzere ) bir aktivite oluşturabileceği gibi, Sanal ( yüz yüze gelmeden ) bir aktivite oluşturup, katılımcı bulabilirler. Voco da İçerik Kategorileri ; Spor- Sanat- Sağlık- Eğitim- Eğlence- Gaming- (Diğer-Genel) mod ( oyuncu, bilgisayar- video oyuncusu ya da yayıncısı ) ve Diğer olmak üzere belirlenmiştir.

2. Voco Premium Nedir?

Voco Premium, kullanıcıların uygulamanın standart kullanıcı özelliklerini yükseltebilmek adına uygulama içerisinde standart kullanıcının dışında, üç farklı (gold-platinum-diamond) şekilde dizayn edilmiş kullanıcı paketleridir ve özellikleri aşağıdaki gibidir;

Standart Kullanıcı Özellikleri

 1. Ayda 3 aktivite oluşturma hakkı.
 2. Aktivite bildirim çapı 1 km
 3. Öne çıkarma hakkı yok
 4. Günlük etkileşim kurma hakkı 3
 5. Ücretli event oluşturma yok
 6. Event yayında kalma süresi 3 gün
 7. Yaş ve Cinsiyet Belirleme yok

Gold Kullanıcı Özellikleri

 1. Ayda 15 aktivite oluşturma hakkı.
 2. Aktivite bildirim çapı 3 km
 3. Öne çıkarma hakkı 1
 4. Günlük etkileşim kurma hakkı 30
 5. Ücretli event oluşturma yok
 6. Event yayında kalma süresi 7 gün
 7. Yaş ve Cinsiyet Belirleme yok

Platinum Kullanıcı Özellikleri

 1. Ayda 30 aktivite oluşturma hakkı.
 2. Aktivite bildirim çapı 5 km
 3. Öne çıkarma hakkı 2
 4. Günlük etkileşim kurma hakkı 50
 5. Ücretli event oluşturma yok
 6. Event yayında kalma süresi 14 gün
 7. Yaş ve Cinsiyet Belirleme var

Diamond Kullanıcı Özellikleri

 1. Ayda 100 aktivite oluşturma hakkı.
 2. Aktivite bildirim çapı 10 km
 3. Öne çıkarma hakkı 3
 4. Günlük etkileşim kurma hakkı sınırsız
 5. Ücretli event oluşturma var
 6. Event yayında kalma süresi 21 gün
 7. Yaş ve Cinsiyet Belirleme var

3. Voco Kimlik Doğrulama

Ödeme Sistemi

Kullanıcılar uygulama içerisi satın almaları Google Play Store ve App Store üzerinden yapacaklardır ve uygulama içerisinde satın almanın olacağı tek durum Voco Premium Ayrıcaklıklardır (gold-platinum-diamond) Gold üyelik bedeli; aylık 79.99₺. Platinum üyelik bedeli ; Aylık 129.99₺. Diamond üyelik bedeli; aylık 179.99₺ dir.

Bu kapsamda hizmet bedelleri Voco için Google Play Store ve Appstore tarafından tahsil edilmemekte olup, VOCO sistemine Tüketici tarafından herhangi bir banka veya kredi kartı bilgisi tanıtılmamaktadır.

3.2. Kurallar: Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin Sözleşme’de yer alan veya Şirket’in sosyal ağ uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

3.3. Kullanıcı: Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak için Şirket’in sosyal ağ uygulamasını kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerektiği halde Şirket tarafından değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir, daraltılabilir; herhangi bir risk oluşması ve/veya beyan edilen bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheye düşmesi halinde üyeliği durdurabilir, engelleyebilir ya da geçici olarak askıya alabilir. Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılar ve yerine geçer.

4.2. Şirket tarafından, tamamen Şirket’in takdirine bağlı olarak, zaman zaman uygulamada yayımlanabilecek Sözleşme’ye ek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dâhildir ve ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilecektir. Şirket, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı alanda yayınlayacaktır ve Kullanıcılara uygulama üzerinden bildirimde bulunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, Şirket veri tabanında yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme’ deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir uygulama içi bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

4.3. Şirket, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple Sözleşme’yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir, Şirket’in hizmetlerin devamlılığına ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

4.4. Uygulama, Kullanıcılar’ın uygulama üzerinden etkinlik oluşturma, oluşturulan etkinliğe katılma ve iletişim kurmayı sağlayan sosyal ağ platformu olup, Şirket bu hizmetleri, mobil uygulama üzerinden, ve gerektiğinde platform dışı iletişim araçları üzerinden belirli kurallar çerçevesinde kullanıcılar arasında iletişimi sağlar, ve kullanıcılara etkinlikler sunar ve/veya bu etkinliklere aracı olur.

4.5. Kullanıcı’nın, Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolması ve kullanması gerekmektedir. Kullanıcı oluşturduğu hesap üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemler adına kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4.6. Kullanıcı’nın, hesabı oluştururken Uygulama’ya kendi e-posta adresini girmesi, ardından e-postasına yönlendirilen e-posta üzerinden e-postasını doğrulaması gerekmektedir. Kullanıcı’nın uygulamada sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için mesleği, ad-soyad, cep telefonu numarası ve yaşı gibi bazı kişisel bilgiler vermesi talep edilebilir. Kullanıcı, hesabında doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından Şirket’e kabul edilmeyen, tam ve güncel olmayan, yanıltıcı, aldatıcı bilgiler sağlanması halinde, Kullanıcı’nın Hizmetler’e erişimi ve Hizmetler’i kullanımı engellenebilir, Şirket, zarara uğraması halinde meydana gelen zararı Kullanıcı’dan talep edebilir.

4.7. Kullanıcıların kayıt olurken verdikleri kişisel bilgiler kontrol edilmez, buradaki mekanizmanın kullanıcıların uygulama içi deneyimlerini etkilemesi Şirket sorumluluğunda değildir.

4.8. Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmesi durumunda veya Hizmetleri kullanması halinde mobil ağ verileri kullanılabilir. Mobil ağ verilerinin kullanılması halinde Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Şirket, Hizmetlerin sunulmasını sağlayan mobil uygulamanın veya herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir.

4.9. Kullanıcı, uygulamayı kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu ve uygulamayı kullanırken kendisine ve/veya kamuya zarar verebilecek bir engelinin olmadığını kabul etmektedir. 13-17 yaş arası ergin olmayan Kullanıcı’ların yasal temsilcilerinden izin almaları gerekmektedir. Kullanıcı uygulamaya kayıt olarak ve/veya Hizmetleri kullanarak gerekli izni aldığını beyan etmiş olur. Kullanıcı, uygulamayı kullanırken yaptığı paylaşımlardan kendisi sorumludur. Kullanıcı, uygulama içerisinde yaptığı paylaşımların Şirket ve/veya diğer kullancılar tarafından kullanıcıları rahatsız ettiği görülürse içeriğin Şirket tarafından kaldırılacağını kabul eder. Kullanıcının yaptığı paylaşımlar, ve yazdığı yazılarla kamuya zarar verdiği, diğer kullanıcıların ya da üçüncü kişilerin kişilik haklarını zedelediği tespit edilirse ya da Kullanıcı’nın hukuka aykırı paylaşımlarının, yetkili makamlar tarafından İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun madde 4 hükümleri çerçevesinde Şirket’e bildirilmesi halinde, Kullanıcı’nın hesabı silinebilir ve yaptığı paylaşımlar nedeniyle suç sayılabilecek bütün sorumluluk ve riskleri Kullanıcı kabul eder, paylaştığı tüm içeriklerden kendisi sorumludur.

4.10. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere ve kanunlar ve uygulamada belirlenen tüm kurallara uymaktan bizzat sorumlu olduğunu kabul eder ve Hizmetleri sadece yasal sınırlar çerçevesinde kullanacağını taahhüt eder. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmakla bizzat yükümlüdür. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in, hukuka aykırı içeriği kullanıcılar ya da yetkili makamlar tarafından başvuru olmaksızın denetleme yükümlülüğü yoktur.

4.11. Kullanıcı, uygulama içerisindeki etkinlikler kapsamında söylediği, ve yazdığı tüm içeriklerden sorumludur. Etkinlikler kapsamında herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, herhangi bir sebep göstermeksizin ve dilediği anda Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen etkinlik katılımını ve genel olarak uygulama hesaplarını iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

4.12. Kullanıcı, uygulama üzerinde diğer kullanıcılarla iletişime geçerken tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve bu iletişim nedeniyle çıkabilecek bütün sorunların kendisinin sorumluluğunda olduğunu kabul eder ve Şirket’i sorumlu göremez.

4.13. Şirket, Kullanıcıların yazdığı içeriğin doğru olduğunu garanti etmez, Kullanıcılar gerçeğe aykırı, hayal ürünü paylaşımlarda bulunabilir. Bu paylaşımlardan Şirket sorumlu değildir.

4.14. Kullanıcı, hizmetlerin kullanımı sırasında gerçekleşebileceğinin bilinebilir veya bilinemeyecek, öngörülebilir ya da öngörülemeyecek olması fark etmeksizin uygulamayı kullanımı sırasında ileri sürülebilecek iddiaları, talepleri, zararları, kayıpları, bunlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu, masraf ve yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini kabul etmiştir.

4.15. Şirket'te yer alan bağlantılara/yönlendirmelere (link) ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Şirket, bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, trojan, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.

5. Mülkiyet ve Yazılım

5.1. Uygulama Voco Teknoloji A.ş’ye aittir. İçerik ve uygulama kodlarına ilişkin tüm haklar(kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) Şirket’e aittir. Hizmetleri kullanmak Kullanıcıya Şirket’in markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

5.2. Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

 1. Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;
 2. Şirket tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;
 3. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;
 4. Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;
 5. Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;
 6. Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

6. Ek Kullanım Koşulları

6.1. Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar Şirket, Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, beklenmeyen hal ya da diğer zorlayıcı durumların engel olması halinde Şirket bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez.